රන් ණය

ඔබගේ හදිසි මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා කවුන්ටරය වෙත ගොස් ඉක්මන් ණයක් ලබා ගන්න. රන් භාණ්ඩයේ වටිනාකමෙන් 90% ක් අප ලබා දෙන අතර ඔබට ඉක්මන් හා පහසුවෙන් ණය ලබා දෙන්නෙමු.

විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • මාසයක්, තුනක්, හයක් හෝ නවයක් ඇතුළත රන් භාණ්ඩ නිදහස් ලබා ගන්න
  • ඔබට හෝ තෙවන පාර්ශ්වයකට අපගේ  ඕනෑම සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් කාර්යාල 30 ක් හරහා මුදල් ගෙවා නිදහස් ගත හැකිය
  • පෙර දැනුම්දීමකින් තොරව ඔබට පහසුවෙන් රන් භාණ්ඩය නිදහස් කර ගත හැකිය
  • නොවෙනස් පොළී අනුපාතය
  • සියලූම රන් භාණ්ඩ වෙළඳපල වටිනාකම අනුව රක්ෂණය කර ඇත
  • ඔබට අවශ්‍ය නම් පොළිය ගෙවා කොන්ත‍්‍රාත්තුව අලූත් කළ හැකිය

සුදුසුකම්

රන් භාණ්ඩය ඔබට අයිති එකක් විය යුතුය.

අනුපාත

24Kt – රු .143,000/=

22Kt – රු .133,000/=


ඉල්ලූම් කළ යුතු ආකාරය

ළඟම ඇති සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් කාර්යාලය වෙත ගොස් අපගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකුගේ සහාය ලබා ගන්න.
කරුණාකර සුදත් කිව්ලේගෙදර මහතා අමතන්න - 0706240262

දැන්ම විමසන්න

ශීර්ෂය*
නම*

දුරකතන අංකය*
විද්‍යුත් තැපෑල*

NIC අංකය*

*සියලූම ක්ෂේත‍්‍ර පිරවීම අවශ්‍ය වේ.