වෘත්තීන්

නිමක් නැති හැකියාවන්

පෙර නොවූ විරූ අවස්ථාවන් ලබා දෙන සමාගමක සේවය කරන්න. ගෞරවනීය මූල්‍ය ආයතනයක් ලෙස, අප සේවය කරන්නේ වගකීම, අවධානය සහ මිනිසුන්ගේ අරමුණු අගය කරන සංස්කෘතියක් තුළ ය. අපගේ ආචාරධර්ම තුළින් සමූහයේ ජයග‍්‍රහණ ලබා ගැනීම සඳහා පුද්ගල සංවර්ධනය සහ පුද්ගලයෙකු දියුණු වීමට ධෛර්ය ලබා දෙන ආකාරය පිළිබිඹු වේ.

ඔබ ඔබේ වෘත්තීයමය ජීවිතයේ ඊළඟ පියවරට පිවිසෙමින් සිටිය ද හෝ ඔබ ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කළද, අප ඔබගේ වෘත්තීය අභිලාෂයන් කරා ළඟා වීමට උපකාරී වන සමාගමකි.

අපගේ ප‍්‍රජාවන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන කණ්ඩායමක කොටසක් වන්න.

ඔබ කැමති නම්, ඔබගේ ජීව දත්ත පිටපතක් careers@softlogicfinance.lk වෙත යොමු කරන්න

වත්මන් විවරයන්